Մեր մասին

Մեր պատմությունը

 ԻՄ  ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

1923-1930թթ., Զանգեզուրի գավառի Ղափանի գավառամասի Քրդիկանց գյուղի տարրական դպրոց

1930-1937թթ., Ղափանի շրջանի Լեռնաձորի տարրական դպրոց

1937-1962թթ., Ղափանի շրջանի Լեռնաձորի յոթնամյա դպրոց

1962-1988թթ., Ղափանի շրջանի Լեռնաձորի ութամյա դպրոց

1988-1995թթ., Կապանի շրջանի Լեռնաձորի ութամյա դպրոց-մանկապարտեզ

1995-2002թթ., Սյունիքի մարզի Լեռնաձորի ութամյա դպրոց

2002 թ.-ից,      Սյունիքի մարզի Լեռնաձորի հիմնական դպրոց